Uwaga
Podane na naszych stronach rozmiary przyłączy, rur, wielkości przepływów oraz dane dotyczące odpadów mogą się różnić w poszczególnych krajach. W przypadku zainteresowania naszymi produktami prosimy o kontakt z naszym lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych informacji o produktach oraz ogólnych warunkach zakupu.

Produkty Filtry podziemne > Volume Filter VF1 z włazem teleskopowym art. nr 1000580

Opis Produktu

Filtr wody deszczowej z tworzywowym, teleskopowym włazem zwieńczonym zamykaną pokrywą do bezpośredniego montażu w gruncie (przed zbiornikiem).

Teleskopowy właz umożliwia łatwe dopasowanie głębokości zainstalowania filtra nawet podczas jego montażu w gruncie. W razie potrzeby możliwe jest skrócenie (przycięcie) włazu lub połączenie go z kolejnymi w celu jeszcze głębszej instalacji filtra.

Dwustopniowy system filtrujący zapewnia wysoką wydajność, niezależną od prędkości przepływu wody.

Dzięki stromemu pochyleniu wkładu filtrującego osiadające zanieczyszczenia są cały czas zmywane do systemu kanalizacyjnego.

Maksymalna przepustowość przyłączy (dopływów) umożliwia zastosowanie filtra do dachów o powierzchni do 350 m2(wg DIN 1986).

Wydajność wkładu filtrującego wynosi 1,5 l/sec = 5,4 m3/h.

Różnica wysokości pomiędzy dopływem a odpływem wynosi zaledwie 300 mm.

Oczyszczona woda może być wykorzystana do podlewania ogrodów, w pralkach automatycznych oraz toaletach, zarówno w domach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej jak i obiektach przemysłowych.

W zależności od poziomu zanieczyszczenia wody deszczowej filtr należy czyścić 1-2 razy do roku.

Zasada działania

  1. Spływająca woda spiętrza się i jest równomiernie rozprowadzana wzdłuż kaskady.
  2. Wstępne oczyszczanie wody przez kaskady. Podstawowy filtr kaskadowy odprowadza duże zanieczyszczenia bezpośrednio do kanalizacji.
  3. Wstępnie oczyszczona woda spływa na drugi filtr – siatkowy o wielkości oczka 0,65 mm. Specjalny kształt siatki umożliwia spływanie odfiltrowanych zanieczyszczeń bezpośrednio do kanalizacji, tym samym utrzymując filtr w czystości.
  4. Oczyszczona woda spływa do zbiornika.
  5. Odfiltrowane zanieczyszczenia spływają do kanalizacji.

Dane techniczne

Filtr zgodny z normą DIN 1989-2, Typ C.

Dopływ: 2 x DN 100.
Odpływ do zbiornika: DN 100.
Odpływ do kanalizacji: DN 125.

Różnica wysokości pomiędzy odpływem a dopływem: 300 mm.

Obudowa wykonana z polietylenu.

Wkład filtrujący wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wielkość oczka wkładu filtrującego: 0,65 mm.

Właz teleskopowy wykonany z polietylenu.

Waga: 10,2 kg.

 

 

Przykład

Filtr Volume Filter VF1 z włazem teleskopowym zakopany przed tworzywowym zbiornikiem na wodę deszczową.

Przykład

Filtr zakopany przed zbiornikiem betonowym.

Akcesoria

Właz teleskopowy 3P: art. nr 1000560.
Do montażu bezpośrednio w gruncie.
Wykonany z polietylenu.

Akcesoria

Uchwyt: art. nr 1000550.
Umożliwia wyjęcie wkładu filtrującego w przypadku głębiej zakopanych filtrów.
Długość: 50 cm.
Wykonany ze stali nierdzewnej.