Uwaga
Podane na naszych stronach rozmiary przyłączy, rur, wielkości przepływów oraz dane dotyczące odpadów mogą się różnić w poszczególnych krajach. W przypadku zainteresowania naszymi produktami prosimy o kontakt z naszym lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych informacji o produktach oraz ogólnych warunkach zakupu.

Produkty Filtry przemyslowe > Filtr Volume Filter VF4 art. nr 1000800

Opis produktu

Filtr wody deszczowej przeznaczony do dużych powierzchni dachowych. Umieszczany w standardowych studniach betonowych (Ø 1200 mm) znajdujących się przed zbiornikiem.

Dwustopniowy system filtrujący zapewnia wysoką wydajność, niezależną od prędkości przepływu wody. Dzięki stromemu pochyleniu wkładu filtrującego osiadające zanieczyszczenia są cały czas zmywane do kanalizacji. Odpływ do kanalizacji znajduje się w studni, w której zamontowany jest filtr. Odfiltrowane zanieczyszczenia osiadają na dnie studni skąd wypłukiwane są do kanalizacji podczas obfitych opadów.

Maksymalna przepustowość przyłączy (dopływów) umożliwia zastosowanie filtra do dachów o powierzchni do 1700 m2 (wg DIN 1986). Dzięki możliwości podłączenia do układu by-passowego filtr może być używany także w przypadku większych dachów.

Wydajność wkładu filtrującego wynosi 9 l/sec = 32,4 m3/h.

Dopływ wody deszczowej: 2 x DN250.
Odpływ do zbiornika: DN150.
Odpływ do kanalizacji: DN250.

Różnica poziomów pomiędzy dopływem a odpływem do zbiornika wynosi 320 mm.

W zależności od poziomu zanieczyszczenia wody deszczowej filtr należy czyścić 1-2 razy do roku.

Zasada działania

  1. Spływająca woda spiętrzana jest wzdłuż górnej krawędzi filtra. Gwarantuje to, że jest ona równomierne rozprowadzana na całej długości wstępnego filtra kaskadowego.
  2. Wstępne oczyszczanie wody przez kaskady. Wstępny filtr kaskadowy odprowadza duże zanieczyszczenia bezpośrednio do kanalizacji (ścieku).
  3. Wstępnie oczyszczona woda spływa na drugi filtr siatkowy (wielkość oczka 0,4 x 1 mm). Dzięki specjalnej strukturze siatki zanieczyszczenia spływają bezpośrednio na dno studni. W przypadku dużych opadów mogą występować straty wody, która będzie spływać bezpośrednio do kanalizacji zmywając przy tym pozostałe zanieczyszczenia.
  4. Oczyszczona woda gromadzi się w dolnej części filtra skąd przez odpływ DN150 kierowana jest do zbiornika.
  5. Zanieczyszczenia spływają przez studnię do kanalizacji.

Dane Techniczne

Filtr zgodny z normą DIN 1989-2, Typ C.

Dopływ wody deszczowej: 2 x DN250.
Odpływ do zbiornika: DN150.
Odpływ do kanalizacji: DN250.

Różnica poziomów pomiędzy dopływem a odpływem: 320 mm.

Obudowę filtra wykonano ze stali nierdzewnej 4016.

Siatkowy wkład filtrujący wykonano ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wielkość oczka siatki 0,4 x 1 mm.

Nóżki: pręty gwintowane M10 zakończone nakrętkami, wykonane ze stali nierdzewnej, długość – 250 mm.

Masa: 39,2 kg.

A 670 mm
B 540 mm
C 525 mm
D 980 mm
E 320 mm
F 275 mm
G 880 mm

Przykład

Filtr zamontowany w studni znajdującej się przez zbiornikiem.

Przykład

Filtr zamontowany przed baterią zbiorników betonowych, połączonych szeregowo.

Optymalna instalacja

Jeżeli rozmiar dachu lub przyłączy różni się od podanych w powyższej specyfikacji. Można wykonać obejście wg załączonego schematu.

Wskazówka

Na życzenie filtr może być wyposażony tylko w jeden dopływ. Drugi zostanie zaślepiony. Proszę zaznaczyć to na zamówieniu.