Uwaga
Podane na naszych stronach rozmiary przyłączy, rur, wielkości przepływów oraz dane dotyczące odpadów mogą się różnić w poszczególnych krajach. W przypadku zainteresowania naszymi produktami prosimy o kontakt z naszym lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych informacji o produktach oraz ogólnych warunkach zakupu.

Produkty Filtry w zbiornikach > Filtr Twin Filter art. nr 1000650

Opis produktu

Filtr wody deszczowej przeznaczony do dużych powierzchni dachowych. Można go umieścić w studniach znajdujących się przed zbiornikiem lub zamocować bezpośrednio na ścianie budynku (dotyczy obszarów, na których nie występują ujemne temperatury). Filtr pasuje do standardowych studni betonowych o średnicy 1000 mm.

Dwustopniowy system filtrujący zapewnia wysoką wydajność, niezależną od prędkości przepływu wody. Dzięki stromemu pochyleniu wkładu filtrującego osiadające zanieczyszczenia są cały czas zmywane do systemu kanalizacyjnego. Oczyszczona woda zbierana jest w środkowej części filtra skąd kierowana jest do zbiornika.

Maksymalna przepustowość przyłączy (dopływów) umożliwia zastosowanie filtra do dachów o powierzchni do 700 m2.

Wydajność wkładu filtrującego wynosi 3,0l /sec = 10,8 m3/h.

Dopływ wody deszczowej: 2 x DN110 / DN150.

Odpływ do zbiornika: 2 x DN110 / DN150.

Odpływ do kanalizacji: 2 x DN110 / DN150.

W zależności od poziomu zanieczyszczenia wody deszczowej filtr należy czyścić 1-2 razy do roku.

Zasada działania

  1. Spływająca woda spiętrza się i jest równomiernie rozprowadzana wzdłuż dwóch kaskad.
  2. Wstępne oczyszczanie wody przez kaskady. Wstępny filtr kaskadowy odprowadza duże zanieczyszczenia bezpośrednio do kanalizacji.
  3. Wstępnie oczyszczona woda spływa na drugi filtr siatkowy o wielkości oczka 0,65mm. Specjalny kształt siatki umożliwia spływanie odfiltrowanym zanieczyszczeniom bezpośrednio do kanalizacji.
  4. Oczyszczona woda gromadzi się w środku obudowy filtra i kierowana jest do zbiornika przez jeden lub dwa odpływy.
  5. Odfiltrowane zanieczyszczenia spływają do kanalizacji.

Dane techniczne

Dopływ wody deszczowej: 2 x DN110 / DN150.
Odpływ do zbiornika: 2 x DN110 / DN150.
Odpływ do kanalizacji: 2 x DN110 / DN150.

Różnica poziomów pomiędzy dopływem a:
a) odpływem do zbiornika: 350 mm,
b) odpływem do kanalizacji: 510 mm.

Obudowę filtra oraz wkład kaskadowy wykonano z polietylenu.

Siatkowy wkład filtrujący wykonano ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wielkość oczka siatki 0,65 mm.

Masa: 16 kg.

 

Przykład

Filtr Twin Filter zamontowany w betonowej studni.