Produkty > Filtry w zbiornikach

Opis produktu

Filtry wody deszczowej przeznaczone do montażu bezpośrednio w zbiorniku na wodę deszczową lub studni znajdującej się przed zbiornikiem.

Standardowo filtry te wyposażone są w odpływ odprowadzający oczyszczoną wodę. Umożliwia on przyłączenie rury zakończonej uspokojonym wlewem, która dodatkowo wspiera filtr. Ponadto w filtrach tych znajduje się odpływ umożliwiający odprowadzenie zanieczyszczonej wody do kanalizacji.

Wyjątkiem są filtry Garden oraz Infiltration, w których brak odpływu do kanalizacji. W filtrach tych zanieczyszczenia zbierane są w koszu, który należy regularnie czyścić.

MPI s.c.
Kobylniki, ul. Szamotulska 28
62-090 Rokietnica

Tel +48 61 853 00 04
Fax +48 668 118 553
biuro@mpi.com.pl