MPI s.c.
Kobylniki, ul. Szamotulska 28
62-090 Rokietnica

Tel +48 61 853 00 04
Fax +48 668 118 553
biuro@mpi.com.pl

Ciekawostki Utilisation of rainwater > Poprawna i bezpieczna instalacja

Podczas montażu instalacji do gromadzenia wody deszczowej należy uwzględnić lokalne warunki gruntowo – wodne. Właściwy dobór elementów instalacji oraz poprawny montaż zagwarantują długoletnią, bezproblemową eksploatację.

Zbiornik plastikowy czy betonowy?
To czy zbiornik na wodę deszczową powinien być betonowy czy też plastikowy zależy od indywidualnych preferencji użytkownika. Podczas wyboru rodzaju zbiornika warto uwzględnić następujące rzeczy:

 1. Gdzie będzie umieszczony zbiornik? Czy będzie on obciążony ruchem pieszym (np. w ogrodzie), czy też kołowym?
 2. Najczęściej zbiorniki betonowe umieszczane są w wykopie przy użyciu dźwigu bezpośrednio z ciężarówki. Stąd przy wyborze zbiornika betonowego warto pamiętać o tym, aby ciężarówka mogła podjechać na miejsce robót.
 3. Do umieszczenia w gruncie zbiornika plastikowego wystarczy zaledwie 4 silnych robotników.

Wybór filtra również zależy od specyfiki miejsca, w którym będzie znajdować się instalacja do gromadzenia wody deszczowej. Przedstawione poniżej diagramy pokazują

 1. Filtr zamontowany wewnątrz zbiornika na wodę deszczową.
 2. Filtr zamontowany przed zbiornikiem na wodę deszczową.

Czynniki wpływające na miejsce posadowienia zbiornika na wodę deszczową:

 1. Najlepiej umieścić zbiornik blisko centrali sterującej.
 2. Rury łączące zbiornik z rurami spustowymi powinny być umieszczone w gruncie z określonym spadem, aby zapewnić swobodne spływanie wody w kierunku zbiornika.
 3. Należy zapewnić swobodny dostęp do przelewu w zbiorniku oraz systemu rozsączającego nadmiar wody deszczowej (np. w przypadku obfitych opadów).
 4. Zapewnienie odpowiednio dużej różnicy poziomów na jakiej umieszczone są dopływ oraz odpływ ze zbiornika pozwoli na instalacje filtra o większym pochyleniu wkładu filtrującego, który wymaga rzadszego czyszczenia.
 5. Należy zapewnić odpowiedni spadek (w kierunku zbiornika) rury osłonowej, w której biegną przewody pompy oraz systemu uzupełniającego wodę w zbiorniku (jeśli występuje), a także wąż poboru wody deszczowej.
 6. Zaleca się umieszczenie w rurze osłonowej linki lub drutu.
 7. Rura osłonowa powinna być wykonana z materiałów mrozoodpornych oraz zakopana na głębokości co najmniej 80 cm (poniżej strefy zamarzania gruntu), tak aby zapewnić przepływ wody w okresie zimowym.
 8. Rurę osłonową należy uszczelnić, aby zapobiec dostaniu się do niej wody oraz szkodników (np. gryzoni), które mogłyby uszkodzić biegnące w niej przewody i węże.

Filtr zainstalowany wewnątrz zbiornika na wodę deszczową.

Na obrazku przedstawiono nowoczesny, podziemny zbiornik na wodę deszczową. Cała instalacja składa się z centrali sterującej, zainstalowanej w budynku, oraz kompletnie wyposażonego zbiornika podziemnego. Jest to zgodne z obecnymi, światowymi trendami projektowania tego rodzaju systemów.

Zalety tej metody:

 1. Możliwość dostarczania kompletnie zmontowanych zbiorników co skraca czas montażu u końcowego użytkownika i gwarantuje, że całość jest złożona poprawnie.
 2. Jedynie pokrywa jest widocznym elementem instalacji (w ogrodzie, na parkingu itp.).

Filtr zainstalowany przez zbiornikiem na wodę deszczową.

To rozwiązanie jest zazwyczaj stosowane w przypadku zbierania wody z dużych powierzchni dachowych. Filtr VF Volume Filter może być stosowany do dachów o powierzchni do 350 m2. Pozostałe komponenty znajdujące się w zbiorniku są takie same jak w przypadku rozwiązań, w których filtr zainstalowany jest w zbiorniku.

Zalety tej metody:

 1. W celu wyczyszczenia filtra nie trzeba podnosić ciężkich, betonowych pokryw zbiorników a jedynie lekką, plastikową pokrywę zamykającą teleskopowe przedłużenie filtra.
 2. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w przypadku doinstalowania filtra do już zakopanych zbiorników.