Produkty > Filtry na rury spustowe

Opis:

Zbieracze i filtry są urządzeniami montowanymi na pionowych rurach spustowych systemów rynnowych.

Oferujemy dwa typu urządzeń: zbieracze i filtry, które kierują oczyszczoną wodę deszczową do zbiornika naziemnego. Zanieczyszczenia odprowadzane są rurą spustową do kanalizacji.

Drugim typem są urządzenia, które usuwają zanieczyszczenia przez otwór w przedniej ściance urządzenia, a oczyszczona woda deszczowa spływa w dół rurą spustową i może być następnie wprowadzona do zbiornika podziemnego lub systemu rozsączającego.

MPI s.c.
Kobylniki, ul. Szamotulska 28
62-090 Rokietnica

Tel +48 61 853 00 04
Fax +48 668 118 553
biuro@mpi.com.pl