MPI s.c.
Kobylniki, ul. Szamotulska 28
62-090 Rokietnica

Tel +48 61 853 00 04
Fax +48 668 118 553
biuro@mpi.com.pl

Ciekawostki > Czysta woda

Woda jest częścią niekończącego się cyklu. Jej ilość na Ziemi (w chmurach, deszczu, gradzie, śniegu, lodzie, oceanach, morzach, rzekach i jeziorach) jest stała. Żadna kropla nie ginie oraz nie powstają nowe.

Mimo wszystko, oszczędzanie czystej oraz pitnej wody ma sens zarówno z ekonomicznego punktu widzenia jaki i ze względu na ochronę środowiska. Wydawać się może, że woda będzie płynąć z naszych kranów w nieskończoność. Jednak jej oczyszczanie oraz doprowadzanie do naszych domów wymaga coraz więcej energii, co wiąże się z coraz wyższymi kosztami.

Woda pitna jest najważniejszym składnikiem naszego pożywienia. Przeciętne gospodarstwo domowe zużywa ok. 128 litrów wody na dzień. Zaledwie 3% z tego wykorzystywane jest do przygotowywania posiłków oraz napojów.

Większość czynności nie wymaga stosowania najwyższej jakości wody pitnej. Do spłukiwania toalet, prania, sprzątania, czy też podlewania ogrodu można z powodzeniem używać wodę deszczową zgromadzoną i oczyszczoną przez odpowiednio przygotowany do tego system.

Oznacza to, że dziennie zapotrzebowanie na wodę pitną można zmniejszyć o 50% bez uszczerbku dla higieny oraz wygody.

Inne korzyści wynikające z używania wody deszczowej to:

  1. bardziej efektywne pranie pozwalające na zmniejszenie ilości używanego proszku do 50%,
  2. zapobieganie odkładaniu się kamienia w pralkach,
  3. zapobieganie odkładaniu się kamienia w toaletach,
  4. najbardziej naturalny i zdrowy sposób na podlewanie ogrodu.

System zagospodarowania wody deszczowej

Poprawnie zaprojektowany i wykonany z odpowiednich elementów system gromadzenia wody deszczowej będzie bezproblemowo funkcjonował przez wiele lat. Dostarczy on wodę o jakości odpowiedniej do większości domowych zastosowań. Jej jakoś przewyższać będzie określoną w normach jakość wód w jeziorach.

Powierzchnie dachowe

W zbiornikach powinna być gromadzona woda tylko z powierzchni dachowy. Najodpowiedniejsze do tego celu są gładkie powierzchnie pokryte łupkiem dachowym, czy też glazurowaną dachówką ceramiczna lub betonową. Uzysk wody z dachów zielonych kształtuje się na poziomie 30-50%. Woda ta pomimo, że może mieć brązowawy odcień, nadaje się do spłukiwania toalet oraz podlewania ogrodów.

 

Filtr wody deszczowej stanowi pierwszy stopień oczyszczania. Spływająca z dachu woda przepływa przez filtr, gdzie odseparowywane są zanieczyszczenia. Oczyszczona woda płynie dalej do zbiornika. Odfiltrowane zanieczyszczenia spływają z resztkami wody deszczowej do kanalizacji lub studni rozsączającej. Wszystkie filtry 3P wyposażone są w filtry siatkowe wykonane ze stali nierdzewnej. Można je z łatwością wyjąć i w razie potrzeby wyczyścić. Istnieje wiele rodzajów filtrów różniących się przeznaczeniem oraz rozmiarem przyłączy co pozwala na dopasowanie ich do konkretnych potrzeb.

 

Drugi stopień oczyszczania wody ma miejsce w zbiorniku podziemnym. Drobne zanieczyszczenia pływające w wodzie z czasem osiadają na dnie tworząc warstwę osadu. Stosowanie uspokojonego wlewu zapewnia, że wpływająca do zbiornika woda nie spowoduje zawirowań i nie wzbudzi warstwy osadu. Ponadto umożliwia on (podczas napełniania) natlenianie wody znajdującej się przy dnie zbiornika. Zapobiega to powstawaniu beztlenowych procesów rozkładu i zachowuje świeżość wody.

 

Zanieczyszczenia lżejsze od wody (np. pyłki roślin) pływają na jej powierzchni. Syfon przelewowy pozwala na "automatyczne" usunięcie tych zanieczyszczeń. Regularne przepełnianie zbiornika ma więc kluczowe znaczenie dla jakości przechowywanej w nim wody. W przeciwnym razie zanieczyszczenia, pływające na powierzchni wody, mogłyby utworzyć kożuch. Blokowałby on dostęp tlenu do wody co może zapoczątkować beztlenowe procesy rozkładu.

 

Pływający pobór pompy 3P dzięki pływakowi pływa cały czas 15-20cm poniżej powierzchni wody. Umożliwia to pobieranie najczystszej wody ze zbiornika. Dodatkowymi zabezpieczeniami są filtr siatkowy oraz zawór zwroty.